POLITYKA PRYWATNOŚCI


Słownik pojęć:

 1. Aplikacja - aplikacja mobilna stanowiąca własność GatoRojo

 2. Google Advertising ID – identyfikator wyświetlania reklam, przypisywany przez Google Play Aplikacjom pobieranym ze Sklepu Play, umożliwiający wyświetlanie Użytkownikom spersonalizowanych reklam;

 3. GatoRojo: ul.Wołodyjowskiego 40a, 02-724 Warszawa, mail: gatorojoapp@gmail.com

 4. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Aplikacji;

 5. Usługi Google – aplikacja korzysta z usług firmy Google: Google Play Services, AdMob, Firebase Analytics.

 6. Usługi reklamowe – aplikacja korzysta z usług firmy AddAppTr GmbH – AddApptr GmbH, Alsterufer 4, 20354 Hamburg, Commercial registry: HRB 124705 (Hamburg), support@addapptr.com


§ 1

 1. Niniejsza Polityka Prywatności wskazuje jakiego rodzaju dane dotyczące Użytkownika są pobierane w trakcie korzystania z Aplikacji, kto pobiera te dane i w jakim celu są one następnie wykorzystywane.

 2. GatoRojo oświadcza, że dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników.

 3. Wszystkie Aplikacje GatoRojo podlegają niniejszej Polityce Prywatności.

 4. Korzystając z Aplikacji Użytkownik wyraża zgodę na postanowienia niniejszej Polityki Prywatności.


§ 2

 1. GatoRojo oświadcza, że w ramach korzystania z Aplikacji nie są zbierane dane, które umożliwiają identyfikację Użytkownika.

 2. GatoRojo oświadcza, że z chwilą zainstalowania Aplikacji na urządzeniu mobilnym, instalowany jest specjalny kod, który pobiera Google Advertising ID tego urządzenia.

 3. GatoRojo oświadcza, że celem zbierania Danych jest:

 1. umożliwienie wyświetlania Użytkownikowi spersonalizowanych reklam w szeroko pojętym Internecie;

 2. tworzenie statystyk oraz opracowań marketingowych.

 1. Statystyki oraz opracowania marketingowe – o których mowa w ust. 3b) – tworzone są wyłącznie na podstawie danych całkowicie pozbawionych możliwości identyfikacji Użytkownika.


§ 3

 1. GatoRojo nie podejmuje żadnych czynności związanych z pobieraniem i zbieraniem Danych.

 2. Czynności związane z pobieraniem i zbieraniem Danych podejmowane są przez Usługi Google.

 3. Zaufani Partnerzy opierają ochronę prywatności Danych na 4 filarach:

 1. NIE IDENTYFIKUJĄ Użytkownika (Użytkownik pozostaje dla nich całkowicie anonimowy);

 2. NIE ŁĄCZĄ Danych (pozyskiwane Dane nie są przez nich łączone z żadnymi innymi danymi Użytkownika);

 3. NIE UDOSTĘPNIAJĄ Danych (nie przekazują Danych Użytkownika innym podmiotom);

 4. NIE RYZYKUJĄ Danymi (przestrzegają najwyższych standardów bezpieczeństwa).

 1. W celu uzyskania precyzyjnych informacji dotyczących zbierania i przetwarzania Danych, zapoznaj się z polityką prywatności każdej Usługi Google:

 1. Google Play Services – https://www.google.com/policies/privacy/

 2. AdMob – https://support.google.com/admob/answer/6128543?hl=pl

 3. Firebase Analytics – https://firebase.google.com/policies/analytics

 4. Addapptr – https://www.addapptr.com/data-privacy


§ 4

 1. Podstawą zbierania i przetwarzania Danych, zgodnie z treścią § 2 i § 3 niniejszej Polityki Prywatności, jest zgoda udzielona przez Użytkownika.

 2. Wyrażenie zgody przez Użytkownika następuje poprzez instalację Aplikacji.


§ 5

 1. Przy zamawianiu reklamy w podmiotach świadczących usługi wyświetlania reklamy (np. Google AdMob) podawany będzie wyłącznie anonimowy identyfikator reklamowy Google Advertising ID. System operacyjny Google Android zapewnia możliwość resetu tego identyfikatora w dowolnym czasie.

 2. Dane są usuwane lub nieodwracalnie anonimizowane najpóźniej w ciągu roku od ich pobrania.

 3. W przypadku, gdy Dane są wykorzystywane w konkretnej kampanii marketingowej, ich usunięcie może zostać przesunięte do czasu zakończenia kampanii, jednak nie dłużej niż o pół roku.


§ 6

 1. Zbieranie i przetwarzanie Danych następuje bez identyfikacji Użytkownika.

 2. W związku z tym, że Usługi Google dysponują wyłącznie danymi z lokalizacji urządzenia mobilnego oraz Google Advertising ID, identyfikacja Użytkownika może być złożonym procesem, nawet jeżeli będzie dokonywana na wniosek i przy udziale Użytkownika.

 3. Na zbieranie i przetwarzanie danych Użytkownik może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 4. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia swoich danych.

 5. Prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przeniesienia może być realizowane wyłącznie po uprzedniej niebudzącej wątpliwości identyfikacji Użytkownika, co jak wskazano w ust. 2, może być utrudnione, a w niektórych przypadkach niemożliwe. Identyfikacja wymaga powiązania Użytkownika z Google Advertising ID urządzenia mobilnego. W celu przeprowadzenia identyfikacji Użytkownika Usługi Google mogą zażądać udzielenia określonych informacji i/lub przedstawienia dokumentów oraz urządzenia mobilnego.

§ 7

 1. W przypadku pytań i informacji dotyczących Polityki Prywatności prosimy o kontakt pod adresem gatorojoapp@gmail.com .

 2. GatoRojo zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszej Polityki Prywatności.

 3. Ostatnia aktualizacja niniejszej Polityki Prywatności nastąpiła dnia 18 września 2018 roku.